Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Podmienky nákupu v internetovom obchode Color Tau (obchodné podmienky).

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcich v obchodných vzťahoch uzatvorených prostredníctvom systému elektronického predaja.

*    Predávajúcim sa rozumie fyzická osoba Andrej Narkiewicz so sídlom Na Šefranici23, 010 01 Žilina, č. živnostenského registra OÚ Žilina 580-40051, IČO 44021151, IČ DPH SK1077408409

*    Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, zaregistrovaná v internetovom obchode, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku predávajúcemu.

*    Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár , spracovaný systémom internetového obchodu, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Pri korektnom vyplnení objednávky do par minút od odoslania objednávky mali by ste obdržať e-mail o prijatí objednávky a do 24 pracovných hodín e-mail o spracovaniu objednávky. V opačnom prípade kontaktujte nás na e-mail colortau@colortau.sk alebo volajte na číslo tel. 0907 312 815.

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

*    Dodať kupujúcemu druh tovaru a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

*    Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený , aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

*    Pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania, termín a spôsob expedície tovaru bude osobitne dojednaný medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci nezodpovedá za:

*    Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

*    Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

*    Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

*    Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných prekážok (ak sa takáto skutočnosť vyskytne, bude kupujúci ihneď kontaktovaný a bude navrhnuté dostupné riešenia).

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. Zaplatiť za tovar v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1-2 dní. Skladové zásoby sú aktualizované raz za 24 hod.  a preto počas objednávok môže dojsť k vypredaniu určitého druhu tovaru  a objednaniu už neexistujúcich zásob. Ospravedlňujeme sa vopred za prípadný vznik takéhoto stavu a zákazník o tom bude ihneď po zistení informovaný.

5. Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky

Kupujúci zaplatí za dodanie tovaru poplatok vo výške:

 

Platba dobierkou do 500 €                                                                        1,30 € s DPH

Platba na predfaktúru                                                                               0,00 €

 

Poplatok za doručenie  závisí od ceny objednávky, hmotnosti objednávky (zrátavaná je automaticky pri objednávaní), spôsobu dodania tovaru poštou, poštovým kuriérom EMS alebo prepravnou spoločnosťou a riadi sa cenníkom poštových služieb Slovenskej pošty alebo prepravných spoločnosti.

 

Za objednávky v hodnote nad 150,00 € s DPH kupujúci neplatí žiadne poplatky za platbu a dodanie tovaru.


Kupujúci má možnosť bez poplatku vyzdvihnúť si tovar osobne na prevádzke ul. Daniela Dlabača 15, 010 01 Žilina. Túto možnosť je potrebné označiť v objednávke alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu.

6. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a platia len pre objednávky vytvorené na e-shope. Ceny tovaru na predajni môžu sa líšiť od cien uvedených na stránkach internetového obchodu. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke.

Pre stálych zákazníkov bude aktivovaný systém zliav a bonusov.

7. Rezervácia tovaru

V prípade predfaktúry predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní odo dňa odoslanie predfaktúry. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od zmluvy.

8. Platobné podmienky

Zákazník za tovar zaplatí na základe predfaktúry na bankový účet alebo plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

Pri objednávke do zahraničia je doručenie tovaru vypočítané individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

 

9. Nákup bez rizika

Podľa zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky Daniela Dlabača 15,  010 01 Žilina. Pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy bude spotrebiteľovi v lehote najneskôr do 14 dní od odstúpenia zmluvy vrátená zaplatená kúpna cena za tovar alebo za službu, Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

10. Záručná doba

Záručná doba na náradie a príslušenstvo je 24 mesiacov, ak nie je v priloženom návode vyznačená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Záručná doba na spotrebný materiál je vyznačená na obale príslušného výrobku.

Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie bežným opotrebovaním alebo nevhodným používaním výrobku nezlučujúcim sa s návodom na použitie.

11. Reklamačný poriadok

V prípade reklamácie je potrebné zaslať v čo najkratšom čase tovar s reklamovanou závadou na adresu Daniela Dlabača 15,  010 01 Žilina. Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do troch pracovných dní e-mailom alebo telefonickým kontaktom bude s kupujúcim prejednaný postup a spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať a dôvod uviesť do prepravných dokladov.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu Daniela Dlabača 15,  010 01 Žilina. Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závad a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail). Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej závady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

*    Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.

*    Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.

*    Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

*    Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.

*    Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).

*    Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.

*    Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškodením  tovaru a pod.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným vyjadrením. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Slovenská pošta a zmluvní prepravcovia preberajú riziko poškodenia tovaru počas dopravy.

12. Ochrana osobných údajov

Cele znenie podmienok ochrany osobných údajov nájdete na stránke  Ochrana osobných údajov

13. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto podmienky nákupu platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Podmienok nákupu v internetovom obchode Color Tau" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami nákupu a že s nimi súhlasí. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Podmienkami nákupu v internetovom obchode Color Tau" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č.22/2004 Z.z., o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými súvisiacimi zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.

 

 

Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Copyright 2014 - 2024 © Autolaky-Color Tau, Žilina